U bent nu op de pagina:
» St. Willibrorduskerk

Home

Aula Begraafplaats
Bethelkerk
De Fontein
Eben HaŽzerkerk
Elimkerk
EmmaŁskerk
Gr. v. Prinstererlyceum
Grote Kerk -
- hoofdorgel

- koororgel
Heilige Geestkerk
Heilige Lucaskerk
Hersteld Vrije Ger. Gem.
Ichthuskerk
ImmanuŽlkerk
Kerkcentrum Holy -
- hoofdorgel

- koororgel
Kuiperstraatkerk
Landstraatkerk
Liefde en Vrede
Maranathakerk
Nieuwe Kerk
(Eerste) Oosterkerk
(Nieuwe) Oosterkerk
PniŽlkerk
Rehoboth
Rehobothkerk -
- hoofdorgel

- koororgel
Remonstrantse Kerk -
- hoofdorgel

- kabinetorgel
Sionkerk -
- hoofdorgel

- halorgel
Sint J. de Dooperkerk
Sint Willibrorduskerk
Vredeskerk

Het Oranje-Carillon
Huispijporgels
Vlaardingse organisten

Audio / Video
CD 'Orgels in VLD'
Orgelbouwkundige
Orgelestafette

Contact
Updates
Wie, wat, waar?
Links


Het orgel uit de voormalige Sint-Willibrorduskerk nu in Kruisland

De oorspronkelijke Sint-Willibrorduskerk (1952-1967)

De voormalige (oorspronkelijke) Rooms-Katholieke Sint-Willibrorduskerk, op de hoek Insulindesingel/CuraÁaolaan, werd in gebruik genomen op 21 december 1952.

Tijdens de bouw van dit kerkgebouw mocht er uit het "fonds voor bouw van nieuwe kerken" een nieuw harmonium worden aangeschaft voor deze kerk. Echter, via bemiddeling van de heer Arn. Vranken, organist van de Joannes de Dooperkerk in Vlaardingen, kon men voor 3800 gulden in het bezit komen van een orgel dat lag opgeslagen bij Piano- en Orgelhandelaar Schinkel te Leiden. Omdat men tot de conclusie kwam dat een harmonium waarschijnlijk niet toereikend zou zijn voor het nieuwe kerkgebouw met 700 zitplaatsen, gaf men aan de firma Valckx en Van Kouteren te Rotterdam de opdracht om dit orgel nader te bekijken en te onderzoeken. Nadat de heer Valckx het instrument naar zijn werkplaats had overgebracht, werd door hem het een en ander uitgezocht en gesorteerd (het hele pijpwerk bleek door elkaar te liggen). Na deze werkzaamheden kwam hij tot de conclusie dat het een compleet mechanisch éénklaviers-orgel was van zeven stemmen, echter zonder orgelkas en orgelbank. Door wie en wanneer het instrument oorspronkelijk was gebouwd, was en is nog steeds onbekend.

Volgens opgave van de heer Valckx luidde de oorspronkelijke dispositie:

Manuaal

 

Pedaal

Prinzipal 8'

Aangehangen

Holflöte 8'  
Violine 8'  
Viola d'amore 4'  
Flute 4'  
Dulciana 4'  
Piccolo 2'

In het rapport dat de heer Valckx over het instrument had gemaakt, lezen we onder andere dat hij gelijktijdig met het voorstel kwam om de Dulciana (die bestond uit gedekte pijpen) te wijzigen in een Quint 2 2/3 voet en de Viola d'amore in een Octaaf 4 voet. Nadat men besloten had het orgel te kopen, kreeg de firma Valckx en Van Kouteren de opdracht om het instrument geheel te restaureren, de dispositie te wijzigen, al het pijpwerk opnieuw te intoneren en het instrument te plaatsen in het nieuwe kerkgebouw. De heer Van de Lubbe, architect in Den Haag, kreeg de opdracht om in samenwerking met de orgelbouwer een nieuwe orgelkas en orgelbank te vervaardigen.

Het instrument werd waarschijnlijk gelijktijdig met het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen. Van het orgel in deze situatie is nog geen afbeelding gevonden.

Vanaf dat moment luidde de dispositie:

Manuaal

 

Pedaal

Prestant 8'

Aangehangen

Holpijp

8'

 

Gamba

8'

 
Octaaf 4'  
Fluit 4'  
Quint 2 2/3'  
Octaaf 2'

Het kerkgebouw bleek, naarmate de Vlaardingse Westwijk zich ontwikkelde, op een verkeerde plek te staan. Daarom besloot men het kerkgebouw te sluiten en een tijdelijke noodkerk te bouwen aan de Hugo de Grootstraat. De laatste dienst werd gehouden op 3 september 1967. Nadat het gebouw geruime tijd had leeggestaan, werd het uiteindelijk in 1969 gesloopt.

Het orgel werd verkocht en overgeplaatst naar de Sint-Jozefkerk in Bergen op Zoom. Mogelijk werden bij deze overplaatsing onder andere de dispositie en het front gewijzigd. (Volgens herinneringen stonden er namelijk in Vlaardingen naast de metalen pijpen, aan de zijkanten ook enkele witte-houten pijpen.) Na enkele jaren werd dit kerkgebouw echter gesloopt en werd het instrument weer verkocht aan de Sint-Georgiusparochie in Kruisland. Het orgel werd geplaatst in de rechterzijbeuk van het kerkgebouw waar oorspronkelijk het Sint-Jozefaltaar stond. (In veel Rooms-Katholieke kerken bevindt zich namelijk in de linkerzijbeuk het Maria-altaar, in het middenschip het hoofdaltaar en in de rechterzijbeuk het Jozef-altaar.)

    
Situatie nu in de Sint-Georgiusparochie in Kruisland (Foto's 2005)

De huidige dispositie:

Manuaal

 

Pedaal

Prestant

8'

Aangehangen

Holpijp

8'

Octaaf

4'

Fluit

4'

Octaaf

2'

Quint

1 1/3'

Mixtuur

2 - 3 st.


Interieur van het orgel

 

 

De nieuwe Sint-Willibrorduskerk (1967-2003)

De voormalige (nieuwe) Sint Willibrorduskerk, met 600 zitplaatsen, werd gebouwd aan het Erasmusplein in de Vlaardingse Zuidwijk. Het kerkgebouw werd in gebruik genomen op 8 september 1967. Helaas was er na de bouw van de nieuwe kerk geen geld meer om een pijporgel aan te schaffen. De architect had volgens zijn zeggen al wel rekening gehouden met het eventueel plaatsen hiervan. Dit hield in dat er achter in de kerkzaal een richel was geplaatst van ongeveer 20 cm breed. (Kennelijk had de man geen idee dat er achter het front van een orgel nog meer zit.) Bij de ingebruikname van het kerkgebouw werd er een elektronisch Dereux-orgel geplaatst, dat later werd vervangen door een elektronisch Johannus-orgel.
Wegens vermindering van het aantal kerkgangers binnen de Katholieke Kerk in Vlaardingen werd ook dit kerkgebouw in 2003 gesloten. Het Johannes-orgel werd overgeplaatst naar de Pax-Christikerk in Vlaardingen. Nadat het gebouw nog voor diverse doeleinden was gebruikt werd het uiteindelijk - met uitzondering van de toren - in mei 2009 gesloopt.

Klik hier om enkele foto's te bekijken van de sloop van het kerkgebouw

 

Bronnen:
- Gegevens oorspronkelijke orgel: Uit het archief van de Katholieke Klokken- en Orgelraad
- Informatie nieuwe kerkgebouw: A. de Koning
- Informatie huidige situatie in Kruisland: H.G. van der Linden