U bent op de pagina:
» Gebouw Rehoboth

Home

Aula Begraafplaats
Bethelkerk
De Fontein
Eben HaŽzerkerk
Elimkerk
EmmaŁskerk
Gr. v. Prinstererlyceum
Grote Kerk -
- hoofdorgel

- koororgel
Heilige Geestkerk
Heilige Lucaskerk
Hersteld Vrije Ger. Gem.
Ichthuskerk
ImmanuŽlkerk
Kerkcentrum Holy -
- hoofdorgel

- koororgel
Kuiperstraatkerk
Landstraatkerk
Liefde en Vrede
Maranathakerk
Nieuwe Kerk
(Eerste) Oosterkerk
(Nieuwe) Oosterkerk
PniŽlkerk
Rehoboth
Rehobothkerk -
- hoofdorgel

- koororgel
Remonstrantse Kerk -
- hoofdorgel

- kabinetorgel
Sionkerk -
- hoofdorgel

- halorgel
Sint J. de Dooperkerk
Sint Willibrorduskerk
Vredeskerk

Het Oranje-Carillon
Huispijporgels
Vlaardingse organisten

Audio / Video
CD 'Orgels in VLD'
Orgelbouwkundige
Orgelestafette

Contact
Updates
Wie, wat, waar?
Links


Het Dekker-orgel uit 1928

Het voormalige gebouw Rehoboth, aan de Liesveldselaan, was een christelijk vereenigingslokaal voor de in- en uitwendige zending. Het gebouw werd in 1889 gebouwd en regelmatig ook door diverse kerkgenootschappen gebruikt. Vanaf de ingebruikname tot de komst van het eerste pijporgel werd de zang waarschijnlijk begeleid met een harmonium.

Het eerste orgel (1913-1928)

Het eerste orgel in gebouw Rehoboth was afkomstig uit de Gereformeerde Kerk in Hillegom. Het orgel werd in 1907 gebouwd door Kerkorgelbouw Standaart te Rotterdam. Het was een pneumatisch orgel met één klavier en pedaal, het instrument had 8 stemmen, een tremulant en 2 combinatie-knoppen. (Eén voor zacht spel en één voor het volle werk.) Omdat het orgel in Hillegom niet voldeed, werd het in 1912 al vervangen door een nieuw en groter orgel van Standaart. Het oude instrument werd door voornoemde firma ingeruild en vervolgens verkocht en geplaatst in gebouw Rehoboth in Vlaardingen. Het orgel werd daar op 4 februari 1913 in gebruik genomen.

Ik citeer uit de Nieuwe Vlaardingsche Courant een stukje van het verslag van de ingebruikname: "De avond werd door haren waardigen grijzen voorzitter geopend, die er aan herinnerde, hoe de vereeniging en allen, die wekelijks hare bijeenkomsten in haar lokaal "Rehoboth" bijwonen, reeds zeer lang hadden uitgezien naar een nieuw orgel, daar 't geen gebruikt werd, eigenlijk niet geschikt meer mee kon. Een fondsje van plm. 300 gulden was natuurlijk veel te klein, om er aan te kunnen denken, een nieuw aan te schaffen. Evenwel, enkele weken geleden deed zich eene gelegenheid voor, die moeilijk kon worden voorbijgegaan. De heer Standaart, orgelhandelaar te Rotterdam bood een geschikt orgel aan voor de prijs en op zulke voorwaarden, dat men daarop wel moest ingaan. En toch, het bestuur had dit toch wellicht nog niet aangedurfd, wanneer niet iemand uit de gemeente op zeer vrijgevige voorwaarde het ontbrekende bedrag had willen voorschieten. Aan dien onbekende bracht ds. James den dank der vereeniging en haar bestuur over. Na gebed van den voorzitter werd nu het orgel ingewijd, door de begeleiding van een tweetal verzen uit Psalm 150, die door de vergadering werden gezongen. Daarna kwam nog de verrassende mededeling van eene gift, groot 100 gulden voor het tekort der koopsom van het orgel. De heer Groeneveld, organist der Groote Kerk gaf nu een schoon muziek stuk ten beste, waaruit meteen de degelijkheid van het orgel bleek. Na dankgebed en het zingen van Gezang 96 werd deze zeer druk bezochte samenkomst besloten."

Het Dekker-orgel (1928-1955)

Blijkbaar voldeed het orgel in Vlaardingen ook niet, want na ruim vijftien jaar werd er al weer een ander orgel aangeschaft. Op 18 oktober 1928 werd er een pneumatisch orgel besteld bij orgelmaker A.S.J. Dekker uit Goes. Deze plaatste voor fl. 3100,= een nieuw orgel met twee klavieren, waarvan er slechts één in gebruik was, en een vrij pedaal.

De disposite van het orgel luidde:

Manuaal I

 

Manuaal II

 

Pedaal

Bourdon

16' b/d

Loos

Subbas

16' transmissie

Prestant

8'

 

Holpijp

8'

 

Koppel en Speelhulpen

Viola di Gamba

8' af c

   

Pedaal - Manuaal I

Voix Céleste

8' af c

 

Tremulant

Octaaf

4'

4 vaste combinaties

Het oude orgel werd door voornoemde firma voor fl. 375,= ingeruild en vervolgens geplaatst in de Gereformeerde Kerk van Wolfheze. Op 23 oktober 1929 werd het orgel daar in gebruik genomen. In 1944 werd het verwijderd i.v.m. schade door oorlogsgeweld aan kerk en orgel.

Gebouw Rehoboth en het Dekker-orgel moesten rond 1955 plaatsmaken voor het huidige winkelcentrum 'Liesveld'. Wat er met het orgel is gebeurd, is verder onbekend.

 

Bronnen:
- Foto's en gegevens: Collectie Stadsarchief Vlaardingen
- Aanvullende informatie over het eerste orgel: P. van Hoogdalem en de website "Standaart-orgels"
- Gegevens van het Dekker-orgel overgenomen uit het vakblad "Het Örgel" jaargang 101 (2005) nummer 3
- Opdrachtcahier N.V. Orgelfabriek P. van Dam v.h. L. van Dam & zonen (meded. V.H.M. Timmer, Leek)