U bent nu op de pagina:
» Heilige Lucaskerk

Home

Aula Begraafplaats
Bethelkerk
De Fontein
Eben HaŽzerkerk
Elimkerk
EmmaŁskerk
Gr. v. Prinstererlyceum
Grote Kerk -
- hoofdorgel

- koororgel
Heilige Geestkerk
Heilige Lucaskerk
Hersteld Vrije Ger. Gem.
Ichthuskerk
ImmanuŽlkerk
Kerkcentrum Holy -
- hoofdorgel

- koororgel
Kuiperstraatkerk
Landstraatkerk
Liefde en Vrede
Maranathakerk
Nieuwe Kerk
(Eerste) Oosterkerk
(Nieuwe) Oosterkerk
PniŽlkerk
Rehoboth
Rehobothkerk -
- hoofdorgel

- koororgel
Remonstrantse Kerk -
- hoofdorgel

- kabinetorgel
Sionkerk -
- hoofdorgel

- halorgel
Sint J. de Dooperkerk
Sint Willibrorduskerk
Vredeskerk

Het Oranje-Carillon
Huispijporgels
Vlaardingse organisten

Audio / Video
CD 'Orgels in VLD'
Orgelbouwkundige
Orgelestafette

Contact
Updates
Wie, wat, waar?
Links

De Heilige Lucaskerk werd op 11 december 2005 in gebruik genomen.
De nieuwe kerkzaal werd gebouwd tegen, en is bereikbaar via, de overgebleven oorspronkelijke toren van de voormalige St. Joannes de Dooperkerk (1869-1956). In de huidige Lucaskerk, met ongeveer 250 zitplaatsen (via een schuifwand kan men het aantal zitplaatsen uitbreiden tot ongeveer 450), zijn drie parochies samengevoegd (de voormalige Heilige Geestkerk, St. Joannes de Dooperkerk en de St. Willibrorduskerk).

Het mechanische orgel in de Heilige Lucaskerk is afkomstig uit de rooms-katholieke kerk Heilige Laurentius in Voorschoten. Het orgel werd in 1972 als koororgel voor deze kerk gebouwd door de firma Jos Vermeulen uit Alkmaar. Aanvankelijk stond het orgel opgesteld in het koor van de kerk, maar na de restauratie van de kerk in 1994 werd het verplaatst naar de zuiderzijbeuk. De laatste periode in Voorschoten was het orgel in onderhoud bij de firma Flentrop uit Zaandam.


Situatie in Voorschoten

Nadat het bisdom van Rotterdam de aanschaf van een pijporgel voor de Lucaskerk had aanbevolen, besloot het kerkbestuur op advies van de Katholieke Klokken- en Orgelraad het orgel uit de Heilige Laurentiuskerk in Voorschoten aan te schaffen. (Het instrument moest daar onder andere in verband met de kerkrestauratie verkocht worden.) De aanschaf van dit orgel had de voorkeur boven enkele andere mogelijkheden, temeer omdat een eventuele uitbreiding met een tweede klavier zeer wel mogelijk is.
In november 2005 kreeg Gerard Mulder, orgelbouwkundige en inwoner van Vlaardingen, de opdracht om het orgel over te plaatsen naar de Lucaskerk. Het instrument werd door hem in de periode van 21 november tot en met 2 december 2005 gedemonteerd, getransporteerd en vervolgens weer opgebouwd, geïntoneerd en gestemd. Het orgel werd gelijktijdig met de wijding van de Heilige Lucaskerk door bisschop Van Luyn op 11 december 2005 in gebruik genomen.

Dispositie:

Manuaal

Pedaal

Bourdon 8'   Subbas 16'
Prestant 4'      
Roerfluit 4' bas/disc.

Koppel

Quint 2 2/3' discant Pedaal - Manuaal
Flageolet 2' bas/disc.    
Mixtuur III    
       
       
       
       
       

 

                  
Interieur van het orgel (foto rechts de Subbas van het pedaal )

 

Bronnen:
- Foto situatie in Voorschoten: A. de Kort
- Gegevens: H. Schoenmakers en G. Mulder