U bent nu op de pagina:
» Rehobothkerk

Home

Aula Begraafplaats
Bethelkerk
De Fontein
Eben HaŽzerkerk
Elimkerk
EmmaŁskerk
Gr. v. Prinstererlyceum
Grote Kerk -
- hoofdorgel

- koororgel
Heilige Geestkerk
Heilige Lucaskerk
Hersteld Vrije Ger. Gem.
Ichthuskerk
ImmanuŽlkerk
Kerkcentrum Holy -
- hoofdorgel

- koororgel
Kuiperstraatkerk
Landstraatkerk
Liefde en Vrede
Maranathakerk
Nieuwe Kerk
(Eerste) Oosterkerk
(Nieuwe) Oosterkerk
PniŽlkerk
Rehoboth
Rehobothkerk -
- hoofdorgel

- koororgel
Remonstrantse Kerk -
- hoofdorgel

- kabinetorgel
Sionkerk -
- hoofdorgel

- halorgel
Sint J. de Dooperkerk
Sint Willibrorduskerk
Vredeskerk

Het Oranje-Carillon
Huispijporgels
Vlaardingse organisten

Audio / Video
CD 'Orgels in VLD'
Orgelbouwkundige
Orgelestafette

Contact
Updates
Wie, wat, waar?
Links

De Nederlandse Hervormde Rehobothkerk (Huidige Protestantse Wijkgemeente Centrum / West) werd op 13 maart 1958 in gebruik genomen.

Vanaf die tijd tot de komst van het huidige orgel werd de gemeentezang begeleid met een harmonium. (De klank van het harmonium werd versterkt door middel van een versterker en luidsprekers.)
De Hervormde Gemeente van Vlaardingen zat op dat moment met een aantal zware lasten, als gevolg van de bouw van twee nieuwe kerken en een noodkerk in drie jaar tijd. Via een speciaal opgericht orgelfonds kon men toch na drie jaar al een nieuw orgel voor deze kerk aanschaffen. Bij het ontwerp werd uitgegaan van de volgende motieven: in de eerste plaats moest het orgel voor alles geschikt zijn: voor het begeleiden van de gemeentezang en in de tweede plaats voor het spelen van voor de eredienst geschikte muziek.

De opdracht om dit mechanische orgel te bouwen ging naar orgelmakers Fonteyn en Gaal te Amsterdam. Adviseur bij de bouw was dhr. Piet van den Kerkhoff, organist van de Nieuwe Zuiderkerk te Rotterdam. Het front werd in overleg met orgelbouwer en adviseur ontworpen door de architect van de Rehobothkerk, ir. M.C.A. Meischke te Rotterdam. Voor een goede klankuitstraling werd getracht de orgelkas zo ondiep mogelijk te maken. Dat dit gelukt is, bewijst de slechts 65 cm diepe kas van het hoofdwerk. Van het pijpwerk zijn o.a. de Mixtuur en Sesquialter vervaardigd uit 100% tin. Het orgel werd op 12 juli 1961 in gebruik genomen met een bespeling door de adviseur dhr. Van den Kerkhoff.

     

Huidige dispositie:

Hoofdwerk

 

Rugwerk

 

Pedaal

Prestant

8'

Gedekt

8'

Subbas

16'

Roerfluit

8'

Prestant

4'

Octaaf

8'

Octaaf

4'

Nachthoorn

2'

Octaaf

4'

Speelfluit

4'

Quint

1 1/3'

Fagot

16'

Octaaf

2'

Sifflet

1'

Mixtuur

4-5 st

Sesquialter

2 st

Koppels

Trompet

8'

Dulciaan

8'

Hoofdwerk - Rugwerk

Tremolo

Pedaal - Hoofdwerk

Pedaal - Rugwerk

In 1998 werd het hele kerkinterieur opgeknapt, veranderd en vernieuwd. Dit alles was een gevolg van de toen aanstaande sluiting van de Pniëlkerk, waardoor de Rehobothkerk het gemeenschappelijke eigendom zou worden van de Gereformeerde en Hervormde Kerk van Vlaardingen. Na de opknapbeurt van het kerkinterieur werd het orgel door de Gebr. Vermeulen uit Weert (sinds 1998 is deze firma ondergebracht bij Flentrop Orgelbouw te Zaandam) geheel schoongemaakt en werd tevens de Trompet van het Hoofdwerk vervangen door een gelijknamig register afkomstig uit de Gereformeerde Emmaüskerk alhier.

Groot onderhoud 2008
In de periode van oktober t/m december 2008 werd het orgel gereviseerd door orgelmaker Nico van Duren te Ravenstein. Tijdens het onderhoud werden o.a. alle balgen voorzien van nieuw leer, een groot deel van het pijpwerk werd geherintoneerd en de Cymbel 1 sterk van het Rugwerk werd vervangen door een Sifflet 1 voet.
De herintonatie was nodig omdat het dogma "Neobarok", in de tijd dat het orgel werd gebouwd, een goede intonatie in de weg stond. (Men had destijds in veel gevallen weliswaar de klok horen luiden aangaande barokorgels maar wist niet waar de klepel hing.) Ook bij dit orgel waren de boringen en windtoevoer in de laden veel te groot om daar pijpen op te zetten met een volle voetopening, iets wat destijds door de advieswereld wel verplicht werd gesteld. De herintonatie behelsde een verlaging van veel kernen, verkleinen van de voetopeningen en het aanbrengen van kernsteken in de onderste 3 octaven. Het instrument klinkt nu zonder hinderlijk gespuck en geruis, de grondtonen komen beter tot hun recht en de prestanten hebben een licht fluté karakter gekregen. Het resultaat is dat het orgel nu een warmer karakter heeft, een snelle aanspraak, zonder dat er verder afbreuk is gedaan aan de belijning en helderheid.

Klik hier om enkele foto's te bekijken die genomen zijn tijdens groot onderhoud 2008

 

Het koororgel

Het koororgel in de Rehobothkerk is afkomstig uit de voormalige Ichtuskerk alhier. Het orgel werd in 1974 gebouwd door de orgelbouwers Fama & Raadgever te Utrecht voor de kapel van de Lutherse Gemeente te Utrecht-Noord. Het instrument werd in 1978 verkocht en overgeplaatst naar de Ichtuskerk in Vlaardingen. In verband met de sluiting van de Ichtuskerk werd het instrument in oktober 2008 door orgelmaker Nico van Duren te Ravenstein overgeplaatst naar de Rehobothkerk.

Dispositie:

Manuaal

Pedaal

Holpijp

8'

bas/disc.

Aangehangen

Prestant

4'

   
Roerfluit

4'

bas/disc.  
Octaaf

2'

   
Mixtuur

2 st.

bas/disc.
Sesquialter

2 st.

disc.  
       

Bronnen:
- Gegevens ontvangen van: M.A. van Toor
- Programmaboekje ingebruikneming 1961
- Informatie groot onderhoud 2008: Nico van Duren